Gewonnen prijsvraag

Het oorspronkelijke plan Zonnehof in Duivendrecht kent een lange geschiedenis. AAARCHITECTEN won de door Zonnehuisgroep Amstelland uitgeschreven prijsvraag onder drie bureaus voor de realisatie van een kleinschalig groepswonen project. Het plan moest echter na de voorontwerpfase programmatisch compleet worden herzien vanwege gewijzigde regelgeving in de zorg. De vervolgopdracht bestond uit een groter programma met 137 grondgebonden woningen en appartementen, verdeeld over zeven bouwdelen. Voor het totale plan, wat onderdeel is van de nieuwbouw van het dorpshart van Duivendrecht, is een stedenbouwkundig- en landschapsontwerp opgesteld door Edwards Stedenbouw en Karres en Brands Landschapsarchitecten. Het totale plangebied bestaat uit twee paviljoens in het park, tussen de bestaande hoogbouwflats in het westen en een meanderende bebouwingswand langs de Satellietbaan, die het totale plangebied aan de oostzijde omarmt. Tussen de beide paviljoens en De Meander bevindt zich nog een tweetal parkblokken, die parallel aan de wijkontsluitingsweg zijn gesitueerd. Een groot deel van het plan bestaat uit levensloopbestendige (zorg)woningen.

Levensloopbestendige paviljoens

De beide paviljoens, ontsloten via een informeel parkeerterrein tussen de gebouwen, zijn in oostwest richting vrij in het park gesitueerd. De gebouwen bestaan elk uit 24 zorggerelateerde levensloopbestendige woningen van ca. 55-80 m2. Om bescherming te bieden aan de kwetsbare groep bewoners is gekozen voor een corridor ontsluiting die op de koppen daglicht ontvangen via twee trappenhuizen. De beide in opbouw variërende gebouwen zijn vrijwel identiek, maar door draaien en spiegelen, ontstaan er zowel aan de parkzijde als aan de straatzijde verschillende volumes. De verschuiving in hoogte en lengte wordt zichtbaar gemaakt in de 2- en 3-laagse opbouw van de gebouwen, dakterrassen en witte keimwerk accenten. De ruimte die de blokken innemen in het park wordt gecompenseerd met een dak van mos-sedumvegetatie.Tussen de volumes in het park en de bebouwingswand van De Meander bevinden zich twee parkblokjes met negen respectievelijk twaalf levensloopbestendige appartementen. Alle woningen zijn op het westen gesitueerd en hebben zicht op de straat en het park. Een overstekende dakrand aan de westzijde waaronder de balkons hangen, vormt de overgang tussen privé en openbaar gebied. De gebouwen zijn zo gesitueerd dat de benodigde parkeerplaatsen aan het zicht worden onttrokken.

Variatie in meanderend lint

De Meander vormt de oostelijke begrenzing van het plan Zonnehof en bestaat grotendeels uit vier bouwlagen met appartementen en een 3-laags deel met grondgebonden woningen aan de noordoostzijde. De totale wand volgt de meanderende Satellietbaan en vertaalt deze weg in een slingerende bebouwingswand. Een wandel- en fietsroute door het plangebied verdeelt De Meander in een zuidelijk en noordelijk deel. De doorsnijding van het blok wordt gemarkeerd door wit gekeimde koppen van de blokken. Ook de entrees en verbijzonderingen in de accenten in de continue golvende wand zijn wit gekeimd. Bij de grondgebonden woningen is de minder diepe eerste en tweede verdieping benut om het woondeel op de begane grond aan de zijde van de tuin extra hoogte te geven. Een Delftse stoep met muurbanken vormt de overgang tussen privé en openbaar gebied en nodigt uit tot ontmoeting tussen bewoners. In contrast met de paviljoens in het park bestaan de metselwerk gevels van De Meander uit een mix van oker, champagne, wit en antraciet.

Lees verder

Programma

129 woningen variërend in grootte van 54-163 m² GBO

Locatie

Satellietbaan 16 1115 VX Duivendrecht

Status

Opgeleverd (2020)

Categorie

Alle projecten

Gerelateerde projecten

De Beste Buren, Kamerik
Levels, Den Haag ,
Sijthoff, Rijswijk ,
Woning, Winterberg
AAARCHITECTEN | © 2024