Dorps-landschappelijk wonen

aan de oostzijde van het plangebied aan de Hopeseweg. Gemeente Scherpenzeel wilde met de ontwikkeling van de locatie Zelder een goede ruimtelijke overgang tot stand brengen tussen het bestaande woongebied aan de westzijde en het buitengebied aan de oostzijde met de ontwikkeling van een aangenaam woongebied voor starters op de woningmarkt. Kelderman Bouw & Ontwikkeling en AAARCHITECTEN wonnen de door de gemeente uitgeschreven prijsvraag.

Om deze overgang goed te kunnen maken hebben we de korrelgrootte van de bebouwing beperkt gehouden. De korte woonblokjes, gebaseerd op het archetype ‘schuur’ zijn bescheiden en kleinschalig van karakter en losjes in het landschap gesitueerd in oost-westelijke richting. Tussen de woonblokjes met rug- aan-rugwoningen zijn groene, waterrijke groenzones gesitueerd die het zicht op het open landschap vrijhouden. Wonen in Zelder betekent wonen in direct contact met het landschap. Door de vormgeving van de stedenbouwkundige en landschappelijk opzet van plan Zelder, ontstaat zo een unieke dorpsrand in maximaal contact met het landschap.

Alle woningen liggen met hun entrees en tuinen direct aan de groene en waterrijke lobben. Auto’s zijn dus ook heel bewust uit het zicht geplaatst voor bewoners en zo veel mogelijk op de koppen van de blokjes gesitueerd, ontsloten vanaf de Groeperlaan. Hierdoor kan het wonen in het groen en aan het water door de bewoners maximaal worden ervaren.

Maximale ruimtelijkheid

De kleine rug- aan- rug starterswoningen zijn ‘groots’ en met een maximale ruimtelijkheid ontworpen. Door de begane grond en verdieping visueel te koppelen door middel van een vide, zijn zowel de woonkamer als de slaap- en studeer /werkruimte op de verdieping, op het landschap georiënteerd. Dit maakt deze rug-aan-rug starterswoningen tot een unieke woningen, waarin het prettig wonen en werken is.

Eenvoud in detail en materiaal

De eenvoud van het archetype schuur is doorgevoerd in een strakke een eenvoudige detaillering. Zwartbruine gevelsteen is gecombineerd met warmhouten verticale kaders en aanbouwen, waarin de bergingen en fietsenstallingen zijn ondergebracht. Het metalen dak met weggedetailleerde goten versterken de eenvoudige hoofdvorm van de schuurwoningen.

Lees verder

Alle projecten

Gerelateerde projecten

Villa, Heiloo
SSK10a, Couleur Locale, Ede
LOOS, Den Haag
Energieneutrale Villa, Arnhem
AAARCHITECTEN | © 2024