DNA van de plek wordt icoon voor Helmond

De locatie is stedenbouwkundig en landschappelijk bijzonder interessant. Stedenbouwkundig markeert de plek de splitsing van de zuidelijke rondweg met de Kasteelherenlaan, de primaire route om het centrum, die aansluit op de N270 naar Eindhoven. Landschappelijk vormt het de begrenzing van de groene corridor en Goorloop tussen Het Hout en Helmond West en de Volkstuin De Houtse Akker en de groene parkzone langs de Heeklaan aan de zuidzijde.

Deze voor Helmond belangrijke plek in de ontwikkeling van de stad op de splitsing van de Heeklaan en de Kasteelherenlaan wordt op dit moment gemarkeerd door twee gedateerde galerijflats in de binnenbocht van de Heeklaan. Door de nieuwe hoofdroute van de Kasteelherenlaan, die afbuigt naar de N270 is de locatie geïsoleerd komen te liggen van de perifere bedrijvenstrook aan de Heeklaan. Dit heeft geresulteerd in leegstand en verslechterde ontwikkelmogelijkheden van deze huidige, ingesloten locatie. Door dit initiatiefplan voor de herontwikkeling van deze reststrook naar wonen, ontstaat een nieuw oriëntatiepunt én stedenbouwkundige markering op de rondweg rondom het centrum  van Helmond. Met het plan wordt het DNA van deze bijzondere plek zichtbaar gemaakt.

Sculpturaal oplopend bouwvolume

Het bebouwingsvoorstel bestaat uit een sculpturaal oplopend volume, bestaande uit een samenstelling van meerdere gebouwdelen. Het gebouw loopt op van 3 bouwlagen aan de noordzijde tot een landmark van 15 bouwlagen ter plaats van de aansluiting Heeklaan – Kasteelherenlaan. De hoogte vormt een antwoord op de hogere jaren ‘70 galerijflats aan de overzijde van de Heeklaan. Het beoogde bouwvolume volgt de randen van de locatie en vormt een omlijsting van een collectieve binnentuin, van waaruit de gebouwen worden ontsloten. De identiteit van het plan is gebaseerd op eenvoud, helderheid en transparantie. Daglicht en uitzicht bepalen de structuur van de woningen die zich vertaald in een heldere rasterarchitectuur, bestaande uit verschillende texturen en kleuren.

Programmatische én landschappelijke impuls

Met het wijzigen van de bestemming naar wonen wordt een substantieel aantal van 380 kwalitatieve woningen in de categorieën middenhuur, sociale huur, sociale koop, dure koop, woon-werkwoningen en zorgwoningen aan het areaal van Helmond toegevoegd. Woningen die aantrekkelijk gesitueerd zijn, direct aan de groene corridor ten westen van het centrum. De locatie vraagt om een betere invulling en bestemming dan deze versteende driehoek met leegstaande, gedateerde en gesloten bedrijfsgebouwen. Door het landschap van de Goorloop en de zuidelijke groenzone onderdeel te maken van dit initiatief wordt niet alleen een programmatische, maar ook een landschappelijke impuls aan de totale locatie gegeven. Met de wijziging naar een woonbestemming kunnen veel nieuwe bewoners van deze prachtige plek genieten. Het initiatiefplan werd positief ontvangen door gemeente Helmond.

Lees verder

Programma

- 155 middenhuurwoningen van 50 - 80m2 GO
- 77 sociale huurwoningen van 50 - 60m2 GO
- 20 sociale koopwoningen van 60 - 65m2 GO
- 42 dure koopwoningen van 80 - 90m2 GO
- 8 woonwerkwoningen van 200m2 GO
- 74 zelfstandige woon-zorgeenheden en gemeenschappelijke voorzieningen, totaal ca. 4.4000m2 BVO
- 155 overdekte en ondergrondse parkeerplaatsen
- 700 fietsparkeerplaatsen
- Coffee to Go en lunchroom in plint

Locatie

Wethouder van Nunenstraat, Helmond

Status

Initiatiefplan

Categorie

, ,
Alle projecten

Gerelateerde projecten

KHH, Veenendaal ,
Wethouder van Nunenstraat, Helmond , ,
Westerdijk Institute, Utrecht , ,
Appartementen, Bennekom
AAARCHITECTEN | © 2024