Directe omgeving als vertrekpunt

De directe omgeving van de locatie van de nieuwbouw van een appartementengebouw voor Woonstichting SSW in Bilthoven kenmerkt zich door een ingetogen architectuur in 2 en 3 bouwlagen lagen met flauwe kap en geprononceerde gootlijn, die de horizontaliteit onderstreept. Er is een lichte baksten gebruikt voor de gevels. Voor de architectuur van de nieuwbouw van het appartementengebouw wordt gevraagd aan te sluiten bij deze ingetogen en rustige architectuur. De oriëntatie van het L- vormige bouwvlak op de Beatrixlaan vraagt om een accent aan de westzijde, de entree van de buurt.

Voor de nieuwbouw is een kavelpaspoort opgesteld in overleg met bewoners. De hoofdmassa bestaat uit 3 en 4 bouwlagen, afgedekt met een kap. Deze randvoorwaarden zijn vertaald in het (vastgestelde) bestemmingsplan. Voor het deel van 3 bouwlagen geldt een maximale goothoogte van 8m en een maximale nokhoogte van 10m. Voor het deel van 4 bouwlagen aan de westzijde is een maximale goothoogte van 10m vastgesteld en een maximale nokhoogte van 12m. Deze laatste eis, gecombineerd met eis van een minimale dakhelling van 15 graden, biedt onvoldoende ruimte om 4 bouwlagen te realiseren. Vier bouwlagen past dus niet in het bestemmingsplan. De eisen die gelden voor het deel van 3 bouwlagen (aan de parkzijde) vormen ook een uitdaging, maar zijn met creativiteit oplosbaar. Verder is in het kavelpaspoort geen rekening gehouden met de ruimte benodigd voor individuele bergingen voor de 27 appartementen.

Slim en eenvoudig concept

Om het gevraagde programma van 15 sociale huurappartementen van 60m2 GBO en 12 middeldure huurappartementen van 75m2 GBO te kunnen realiseren binnen het bestemmingsplan is de maximale maat van het bouwvlak opgezocht voor de gevels aan de westzijde en de zuidzijde aan het park. De hoogte is immers beperkt tot 3 bouwlagen door ditzelfde bestemmingsplan. De ligging aan het park biedt de beste zonoriëntatie en uitzicht. Om die reden is de langste vleugel van het L- vormige volume aan deze zijde gelegen. Hiermee profiteren de meeste woningen (18) van deze optimale bezonning en uitzicht. De korte vleugel is aan de westzijde, de entree van de buurt gesitueerd. Tussen de beide vleugels, bevindt zich de hoofdentree voor bezoekers, hét accent van het gebouw. De hoofdentree is ook bereikbaar voor bewoners vanaf de parkeerplaats.

Door de lengte van de beide vleugels op te rekken tot de maximale maat die binnen het bestemmingsplanvlak mogelijk is, kunnen ook de individuele bergingen binnen het bouwvolume worden ondergebracht. Door de hoogte vervolgens te beperken tot drie bouwlagen ontstaat een eenvoudig en betaalbaar volume. De maximale goothoogte van 8m en nokhoogte van 10m resulteert in een gebouw met riante overstekken aan zowel de galerijzijde als de balkonzijde aan het park- en westzijde. Het nieuwe appartementengebouw sluit daarmee aan op de architectuur van het drielaagse bouwblok van architect Dudok aan de noord- en oostzijde en blijft bescheiden in hoogte. De gevels bestaan uit gemêleerde lichte baksteen. De flauwe kap van 15 graden is optimaal voor de plaatsing van PV panelen die geconcentreerd worden aan de parkzijde. De daken worden afgedekt met gebakken pannen. Balkons zijn opgelegd in een dunne staalconstructie die tevens de ruime overstekken dragen. Aan de galerijzijde vormt een dunne staalconstructie de draagconstructie van de galerijen en het overstekende dak én een fraaie groene voile.

Zowel de sociale huurwoningen als de middeldure huurwoningen zijn 3 kamerappartementen. De woningen voldoen zoveel als mogelijk aan het Programma van Eisen van Woonstichting SSW alsook aan Woonkeur. Alle slaapkamers zijn vanuit de verkeersruimte ontsloten. Door af te wijken van deze eis en de 2e slaapkamer vanuit de woonkamer te ontsluiten kan een grotere woonkamer worden gerealiseerd. Deze keuze is als optie uitgewerkt. Alle woningen beschikken over een separate individuele berging, ontsloten vanuit en nabij het hoofdtrappenhuis aan de zuidwestzijde.

Programma

- 9 appartementen sociale huur westzijde: 61m2 GBO
- 2 appartementen sociale huur zuidzijde: 73m2 GBO
- 2 appartementen sociale huur zuidzijde: 70m2 GBO
- 2 appartementen sociale huur zuidzijde: 67m 2 GBO
- 12 appartementen middeldure huur, zuidzijde: 75m2 GBO

Locatie

Werkschuit, Bilthoven

Status

Definitief ontwerp

Categorie

Alle projecten

Gerelateerde projecten

Park Zonnehof, Duivendrecht
Zuidpoort, Delft ,
Vinkelaan, Wassenaar
Dorpsstraat, Bathmen
AAARCHITECTEN | © 2023