Tijdelijk ingrepencentrum

De Thorax afdeling is onderdeel van het Erasmus MC te Rotterdam. Door een vraag naar meer capaciteit, hogere technische en hygiënische eisen en vernieuwingen op medisch technisch gebied, werd besloten drie afdelingen te herhuisvesten.
Het Thorax ingrepencentrum in bouwdeel Bd, wat was bedoeld als interimvoorziening voor de nieuwbouw, staat er na 10 jaar intensief gebruik (2008-2018) inmiddels leeg en verlaten bij. De afdeling is geherhuisvest in de nieuwbouw. De verlaten, er nog goed bijstaande  afdeling, wacht op gebruik door een volgende interimvoorziening. AAARCHITECTEN was destijds verantwoordelijk voor het ontwerp en uitvoeringsbegeleiding.

IC-box
IC-box
IC-afdeling
Interventiekamer
24 IC-boxen
Separatie IC-box

De architectonische ambitie

Bouwdeel Bd, en gedeeltelijk deel Ba, waarin het Thoraxcentrum diende te worden ondergebracht is een beeldbepalend gebouw en wordt gekenmerkt door een uitzonderlijk niveau van geïntegreerde bouwtechniek. Alle componenten van ruw- en afbouw zijn ontwikkeld tot een integraal bouwsysteem en geprefabriceerd: het skelet, de aluminium gevel, de stalen binnenwanden met de daarin opgenomen leidingsystemen, de sanitaire ruimtes en plafonds. Deze herkenbare integratie bepaalt in belangrijke mate de architectonische expressie van het bouwwerk, ontworpen door Jaques Choisy.

Door adhoc ingrepen heeft een belangrijke vervuiling plaatsgevonden van de oorspronkelijke helderheid van de integrale architectonische kwaliteit. AAARCHITECTEN bv zag deze integrale kwaliteit in relatie tot het nieuwe programma, de nieuw vereiste technieken en sterk gewijzigde voorschriften, als ultieme uitdaging, deze te herstellen.

Complexiteit van de opdracht

De bouwopgave werd gekenmerkt door een aantal zeer belangrijke randvoorwaarden, die de keuzen in het ontwerp in hoge mate bepaalden.
– De herhuisvesting vond plaats in een gebouw dat van oorsprong niet voor deze functies ontworpen is. De bestaande draagconstructie van het gebouw bepaalt en beperkt de ruimtelijke mogelijkheden. Vooral in de diversiteit van de functies (algemeen en academisch) komt dit tot uitdrukking. Niet alleen ruimtelijk maar zeker ook installatietechnisch.
– Meerdere afdelingen met diverse disciplines dienden tijdens het gehele renovatieproces te blijven functioneren. Dat wil zeggen dat alle vitale functies vóór, tijdens en na de ingreep bruikbaar moesten zijn en blijven. Bijvoorbeeld het ingrepencentrum (operatie- en interventiekamers) was in de bestaande situatie op niveau 4 gehuisvest. In de nieuwe situatie is het ingrepencentrum op niveau 1 gerealiseerd. Dit is door AAARCHITECTEN bv zo in de definitiefase bepaald om tijdens de renovatie geen productieverlies te laten ontstaan.
– Eén van de ontwerpopgaven was de huidige individuele en zelfstandig functionerende afdelingen in het vernieuwde Thoraxcentrum tot één organisatie te integreren. Dit ter bevordering van de samenwerking van de onderlinge afdelingen, het hygiëne regiem en de logistiek.
– Een aantal staffuncties dat elders in het Erasmus complex en op niveau 1 gehuisvest was, diende een (interim)plaats te krijgen in het bouwdeel Bd.

Opdrachtgever

  • Erasmus MC, directie Huisvesting

Programma

BVO 6.818 m2. Het programma, verspreid over meerdere verdiepingen, omvatte onder andere vier operatiekamers (OK), drie interventiekamers (IK), vierentwintig IC-boxen, twee separatie IC-boxen, waskamers, voorbereidingsruimten en andere ondersteunende ruimten zoals vergaderkamers, slaapvertrekken, hoogwaardige laboratoria, administratieve-, opleidings-, en kleedruimten en beddenkamers. De IK-afdeling huisvestte onder andere een Bi-plane en twee C-bogen.

Locatie

Erasmus MC - Bouwdeel Bd - Westzeedijk - Rotterdam

Status

Opgeleverd (2009)

Categorie

,
Alle projecten

Gerelateerde projecten

Microbe&Lab, Amsterdam , , ,
Poli A, AMC Amsterdam ,
Wethouder van Nunenstraat, Helmond , ,
Fruitpark Hotel, Ochten
AAARCHITECTEN | © 2024