Prominente opgave voor centrum Ede

Deze interessante architectonische opgave betrof de herontwikkeling en renovatie van een voor Ede prominent monument tot stadskantoor voor de gemeente Ede. De verbouw en herontwikkeling van het onder “Delftse School“ architectuur ontworpen schoolgebouw, bestond uit 2 fasen. Fase 1 bestond uit de herbestemming, renovatie en nieuwbouw van de school tot stadskantoor voor de gemeente Ede. Fase 2 bestond uit de renovatie en herbestemming tot kantoor, winkels en horeca.

Behoud van bestaande kwaliteit

Het herkenbaar houden van de kwaliteit van de interne structuur en gevels in relatie tot de nieuwe gebruikerswensen en daarvoor benodigde werktuigkundige installaties, vormden een belangrijk vertrekpunt in het ontwerp. Een deel van de school, de oorspronkelijke gymzaal, is gesloopt omdat deze onmogelijk hergebruikt kon worden.

Markant volume markeert winkelroute

Na een grondige analyse van het schoolgebouw en de bestaande en nieuwe stedenbouwkundige situatie in relatie tot de nieuwe centrumontwikkelingen in Ede, waarvan dit project onderdeel uitmaakte, is bewust gekozen voor een modern nieuw volume op de plek van de gesloopte gymzaal. Dit nieuwe met koper beklede volume markeert op een prominente wijze de nieuwe winkelstraat Achterdoelen. Op het grensvlak tussen het gerenoveerde schoolgebouw en het nieuwe stadskantoor vormt een nieuw trappenhuis de verbinding tussen bestaande en nieuwe structuur.

Een ander belangrijk aandachtspunt was de aanwezigheid van het voor Ede kenmerkende hoogteverschil op de scheiding van de Gelderse Vallei en Veluwe, welke geaccentueerd is in de gevelbewerking van de plint van het bestaande en nieuwe gebouw. Voor dit project heeft AAARCHITECTEN de coördinatie gevoerd over alle adviseurs.

Lees verder

Opdrachtgever

  • Fase 1: OME Ede / Van Driesten Bouw
  • Fase 2: ING Vastgoed Ontwikkeling BV

Programma

Herbestemming schoolgebouw in combinatie met nieuwbouw - Kantoren voor de gemeente Ede, winkels en horeca.

Team

  • Van Driesten Bouw - Bouwkundig aannemer
  • Bouwbedrijf Van Rijn Houten B.V. - Bouwkundig aannemer
  • Ingenieursbureau Wassenaar B.V. - Constructeur
  • J.P. van der Weele - Adviseur installaties

Locatie

Achterdoelen 11 6711 AV Ede

Status

Opgeleverd (2003)

Categorie

,
Alle projecten

Gerelateerde projecten

Stadskantoor De Doelen, Ede ,
LabS55, Den Haag
Concordia, Ede ,
RMcDH, AMC Amsterdam ,
AAARCHITECTEN | © 2023