Geluidbuffer aan snelweg

Een belangrijke keuze voor het concept, de inrichting van het landschap en positionering van de bebouwing is de wens voor het verbinden van het landschap ten westen en oosten van de Roostenlaan, parallel aan de A2. Het verbinden van het landschap komt niet alleen tot uitdrukking in de zonering van het landschap zelf, maar ook in de oriëntatie en vormgeving van de bebouwing.
De sterk aanwezige structuur van de snelweg A2 is aanleiding om een langgerekt, meanderend volume te maken met daarin de padelbanen, parallel aan de snelweg.   Daar waar de huidige noord-zuid geplaatste manege een ruimtelijke barrière vormt, kan door deze nieuwe opzet het landschap in oost-westrichting worden verbonden.

Het gebouw met daarin de 10 indoorbanen vormt door z’n vorm en lengte een stevige geluidbuffer aan de A2 en zorgt ervoor dat geluid van de snelweg richting het noorden wordt geweerd. De huidige groene rand aan de onderzijde van het talud van de oprit wordt opgewaardeerd tot een robuuste groenstructuur. Tussen deze groenzone, snelweg A2 en de padelhal worden de 4 buitenbanen in de oost-westrichting gesitueerd, zodat de mogelijke akoestische invloed van deze openlucht padelbanen op het woon- en leefklimaat van bewoners, maar ook van flora en fauna aan de noordzijde beperkt blijft.

Landschappelijke verbinding

Het programma met 10 indoor padelbanen van circa 200m2 elk, levert een relatief fors volume op. Door alle padelbanen echter naast én achter elkaar te positioneren in de lengterichting van het gebouw, blijft de frontbreedte aan de Roostenlaan beperkt tot maximaal 38m. De gemiddelde lengte parallel aan de A2 is 115m. Deze opzet en  situering komt de gewenste oost- westverbinding en koppeling van het landschap ten westen en oosten van de Roostenlaan ten goede.

Idealiter is een padelhal een gesloten object met een minimale vrije hoogte van 9m. Door een smal en lang volume te maken, gepositioneerd op een nu reeds verhard gedeelte van het terrein krijgt het landschap ten noorden en ten zuiden van de padelhal alle kans om zich te versterken.

Meanderende footprint

Door de hal op te vatten als een meanderend volume wordt de lengte gebroken en ontstaan er meer raakvlakken om een natuurinclusieve gevel te realiseren. De huidige bomen op de locatie vormen de footprint van het gebouw. Door nissen te maken in het langgerekte volume worden de bestaande bomen onderdeel van de landschappelijke en architectonische inpassing van de padelhal op deze bijzondere plek.

De gevels van het gebouw zijn gesloten naar de noord- en zuidzijde, gedicteerd door de functionaliteit van het spel en de aanwezige snelweg aan de zuidzijde.
Het grote overstek aan de straatzijde vormt een monumentale ontvangstzone voor de hoofdentree van het gebouw, die gecombineerd is met de horeca, terrassen en balkons op de zuidwesthoek met zicht op zowel de centre courts aan binnenzijde als de buiten gelegen padelbanen. Het riante overstek schermt de transparante gevel af van de hoogstaande zomerzon, waardoor opwarming wordt tegengegaan. De laagstaande winterzon daarentegen valt ongehinderd binnen. Alle buitengevels worden voorzien van een frame gevuld met gaaswerk en biedt houvast aan meerdere soorten groenblijvende klimplanten. De nissen zijn opgevat als voering en zijn bekleed met verduurzaamd hout.

De meanderende structuur van het gebouw versterkt de relatie met en ligging in het natuurgebied. Geluid van de snelweg A2 en het geluid van de (buiten)padelbanen wordt geabsorbeerd in de houten nissen en gevels van het
gebouw. De nissen vormen zo de ‘voering’ van de met klimplanten begroeide padelhal. Het gebouw draagt zo bij aan de akoestische afscherming van het snelweggeluid en de sportactiviteiten en verbetert de kwaliteit van het totale
achterliggende gebied.

De structuur van het gebouw zal modulair en demontabel worden opgezet, wat de toekomstbestendigheid vergroot. Waar mogelijk zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met standaardmaten van materialen en toeleveranciers.
Afvalstromen worden hiermee tot een minimum beperkt en mogelijke toekomstige aanpassingen kunnen daardoor met weinig energie worden gerealiseerd.
Het gebouw zal flexibel worden ontworpen, waarbij drager en inbouwpakket volledig van elkaar worden gescheiden, zodat het gebouw een zo hoog mogelijke LI- score (losmaakbaarheidsindex) behaald. Een heldere structuur en ver
doorgevoerde demontabele opzet maakt het mogelijk het gebouw in de toekomst op een eenvoudige wijze aan te passen, te compartimenteren en/of een andere bestemming te geven. Zichtbare verbindingen van constructie en eerlijk
toepassen van materialen dragen bij aan de bewustwording bij de gebruikers. Het gebouw stimuleert het nadenken over hergebruik en heeft hiermee een educatieve werking.

 

 

Lees verder

Opdrachtgever

  • Geco Vastgoed B.V.

Programma

Padelhal bestaande uit:

- 8 dubbele binnenbanen, waarvan 2 center courts
- 2 enkele binnenbanen
- 4 buitenbanen
- horeca, kleedruimten, kantoren
- stadscamping voor campers en sanitaire voorzieningen
- bedrijfswoning met bijgebouw

Locatie

Roostenlaan, Eindhoven

Status

Structuurontwerp

Categorie

Alle projecten

Gerelateerde projecten

Thorax Erasmus MC, Rotterdam ,
MeiraGTx, Amsterdam , , ,
Microbe&Lab, Amsterdam , , ,
Dakopbouw Q, AMC Amsterdam ,
AAARCHITECTEN | © 2024