Efficiencyslag door nieuwbouw

De huidige huisvesting van MAT Afbouw, een bedrijf uit Zaltbommel, wat gespecialiseerd is in droge afbouw voor de bouwkolom, voldoet niet meer aan de wensen van de onderneming. De versnipperde logistiek en de wens voor meer interactie tussen de medewerkers zijn aanleiding om een nieuw bedrijfsgebouw te ontwikkelen en alle activiteiten te verplaatsen naar het nieuwe Werklandschap Rosmalense Plas in Den Bosch. Met de nieuwbouw kan MAT Afbouw als belangrijke speler in de droge afbouw zich beter positioneren. De nieuwe locatie is goed ontsloten vanuit knooppunt Empel aan de A2 in ’s Hertogenbosch. Wat opvalt is de fraaie landschappelijke kwaliteit van de locatie met zichtlijnen op het open landschap en Rosmalense Plas, ondersteund door de groene inrichting van de straten. De landschappelijke inrichting, natuurinclusiviteit en het hoge ambitieniveau van Werklandschap Rosmalense Plas spelen een belangrijke rol in het ontwerp van MAT Afbouw.

In contrast met belendingen

Wat ons opviel bij een bezoek aan de locatie is dat alle aangrenzende percelen en gebouwen opgetrokken zijn uit donkere en sombere kleuren. Ook een toekomstig bouwplan aan de overzijde wordt antraciet. In contrast met deze donkere ‘blokkendozen’ is een fris, licht en open gebouw ontworpen, wat door de opzet z’n plek opeist tussen de forse en gesloten bouwvolumes van de aangrenzende percelen. Het concept bestaat uit een groot ‘portaal’ wat het kader vormt voor het daaronder georganiseerde tweelaagse transparante kantoorvolume en tevens een ‘poort’ vormt voor de achterliggende expeditie en productiehal. Het kader vormt de omlijsting van het totale bouwprogramma en rekt het relatief bescheiden kantoorvolume aan de straatzijde op in breedte. De gevel bestaat uit een verticaal ritme van witte stucwerk schijven, afgewisseld met hoge glazen puien. Het royale overstek vormt de overgang tussen de tuinzone aan de straat en het transparante interieur.

Natuur vormt identiteit

Groen vormt een belangrijk thema in de ontwikkeling van Werklandschap Rosmalense Plas. Dit thema is gecombineerd met het thema identiteit door een gevelvullend logo ‘MAT’ te spannen tussen dakrand en maaiveld, wat aansluit op het groene straatprofiel. Het logo is opgebouwd uit een stalen gaasmat wat langzaam begroeid tot een natuurinclusief logo. Parkeerplaatsen zullen worden aangelegd met grasbetonstenen. Het dak van het kantoordeel is voorzien van sedumbeplanting. De achterliggende bedrijfshal is voorzien van witte dakbedekking ter voorkoming van hittestress en volledig belegd met zonnepanelen die voorzien in de eigen energievoorziening en het opladen van (bedrijfs)auto’s.

Lees verder

Alle projecten

Gerelateerde projecten

Gipskamers A-UMC, Amsterdam ,
Thorax Erasmus MC, Rotterdam ,
Fruitpark Hotel, Ochten
Crematorium, Schagen ,
AAARCHITECTEN | © 2024