Onderzoek herontwikkeling locatie kerkgebouw

In opdracht van Lingotto is AAARCHITECTEN gevraagd om een bestaande kerklocatie in Loosduinen te onderzoeken op de mogelijkheden van een woonbestemming. Een woonbestemming vormde het belangrijkste uitgangspunt vanuit de sterke behoefte aan woonruimte in Den Haag (agenda Ruimte voor de Stad) en de situering van de huidige kerk in een rustige woonwijk. Aan mogelijke andere functies, in de jaren dat de kerk leegstond, bleek geen behoefte. Meerdere studies en constructief en bouwkundig onderzoek wijst uit dat hergebruik of (gedeeltelijk) behoud van de kerk niet mogelijk is. Sloop en mogelijk hergebruik van onderdelen van de kerk blijkt de enige optie. De taakstelling bij de start bestond uit het realiseren van circa 60 middeldure huurwoningen. Stijgende bouwprijzen en aangescherpte duurzaamheidsmaatregelen gedurende de ontwikkeling van het plan maakt bezuiniging en optimalisering noodzakelijk, om tot een haalbare businesscase te komen.

 

Stedenbouwkundige samenhang

Dit plan gaat uit van sloop van de kerk, zodat er ruimte ontstaat voor een ontspannen plan, wat voorziet in zo veel mogelijk half verdiepte parkeerplaatsen op eigen terrein. Het plan reageert op intelligente wijze op de complexe en onsamenhangende stedenbouwkundige situatie, die bestaat uit 4-8 lagen hoge blokken uit wederopbouw periode, urban villa’s en laagbouwwoningen. Het nieuwe appartementengebouw herstelt de onduidelijke situatie door alle rooilijnen en hoogtes van de gebouwen in de directe omgeving zowel in horizontale als verticale zin te respecteren. Het concept van het gebouw bestaat uit een appartementengebouw met 78 woningen, variërend in grootte van ca. 50 – 85 m2 GO, georganiseerd rondom een open hof. Het gebouw bestaat uit vier bouwlagen aan de zuidzijde en heeft een hoogteaccent van totaal negen bouwlagen op de hoek Aaltje Noordewierstraat – Louis Davidsstraat. Het overgrote deel van de woningen is op deze beide straten georiënteerd en heeft aan deze zijden inpandige buitenruimtes. De woningen zijn zo veel mogelijk levensloopbestendig ontworpen, gebaseerd op de doelgroep van voornamelijk ouderen.

Architectonische relatie met context

De complexe stedenbouwkundige en programmatische puzzel is vertaald in een helder en elegant gebouw wat een nieuw herkenningspunt vormt in de wijk. De architectuur met horizontale vloervelden met daartussen verdiepingshoge vullingen van hout en glas refereert aan het seriematige karakter van de wederopbouwperiode. De gebogen opbouw van het volume maakt het gebouw tegelijkertijd los van de rechthoekige blokken uit de directe omgeving. Een twee lagen hoge entree aan de Aaltje Noordewierstraat verbindt de hof met de straat en is gesitueerd in het hoogste deel van het bouwblok met negen bouwlagen. De entree biedt toegang tot alle woningen die vanuit de hof zijn ontsloten en legt een relatie met de vormgeving van toegangen uit de naastgelegen woongebouwen uit de wederopbouwperiode.

Lees verder

Opdrachtgever

Programma

78 appartementen en een half verdiepte stallingsgarage voor 52 auto’s.

Team

  • Swinn B.V. - Constructeur
  • Huygen installatie adviseurs - Adviseur installaties
  • DPA Cauberg-Huygen - Adviseur akoestiek, EPC
  • Bureau Veldweg BV - Adviseur brandveiligheid
  • MEES Ruimte & Milieu - Adviseur ruimtelijke onderbouwing

Locatie

Aaltje Noordewierstraat 199 2551 SE Den Haag

Status

In uitvoering

Categorie

Alle projecten

Gerelateerde projecten

Werkschuit, Bilthoven
KHH, Veenendaal ,
Van Boecopkade, Den Haag ,
Levels, Den Haag ,
AAARCHITECTEN | © 2024