Landschappelijke inbedding

Begin 2018 heeft Yarden, onze opdrachtgever, dit initiatief voor de ontwikkeling van een kleinschalig crematorium en uitvaartcentrum aan de gemeente Oss voorgelegd als alternatief voor de ontwikkeling van een andere locatie in Oss. Dit unieke, zeven hectare grote landgoed ten zuiden van Oss, vroeg om unieke bestemming en invulling. De kwaliteit van het initiatief is gelegen in het openstellen van het privé landgoed als openbaar park voor de bewoners van Oss en omliggende dorpen. De historische ontwikkeling van het landgoed vormt de landschappelijke onderlegger van de zorgvuldige ingrepen om het park te ontsluiten en geschikt te maken voor nieuwe functies. Er is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de huidige aanwezige open plekken en paden op het landgoed, zodat zo min mogelijk hoeft te worden ingegrepen op de natuur. Drie open velden bieden ruimte aan informeel parkeren voor belangstellenden, familie en personeel, een natuurlijk strooiveld en een bloemenplukweide.

Open plek in het bos

Het landgoedcrematorium is gesitueerd op een open plek in het bos op de overgang tussen twee open velden. De bomen rondom deze open plek zorgen voor natuurlijke privacy, waardoor de gevels van de publieke ruimten grotendeels transparant kunnen zijn met zicht op het omringende bos. Twee lange gemetselde muren verdelen het gebouw in vier kwadranten, het entreegebied met aansluitende koffiekamers, de ceremonieruimte, het uitvaartcentrum en een kwadrant met personeelsruimten. De muren hebben niet alleen een scheidende, maar ook een verbindende functie t.b.v. de interne routing en richten de blik van de bezoeker op het landschap buiten het crematorium.

Opgetild golvend dak

Een ver overstekend en glooiend vegetatiedak compenseert de vrijgemaakte ruimte voor het gebouw en geeft de bezoekers van het gebouw intimiteit. Het enorme dak biedt tevens ruimte aan het organiseren van buitendiensten, geeft beschutting aan de terrassen voor de koffiekamers en biedt een uitnodigende ontvangstruimte voor bezoekers. Gaten in het dak lichten bijzondere plekken uit en bieden ruimte aan bestaande bomen binnen de contouren van het gebouw. Door het dak op specifieke plekken op te tillen ontstaan monumentale ruimtes en wordt tegelijkertijd subtiel verwezen naar het licht glooiende terrein.


Energieneutraal

In het verlengde van de duurzame herbestemming van het landgoed, is ook het gebouw zowel bouwkundig als installatietechnisch als een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) ontworpen. Zo zal de restwarmte van de met duurzaam opgewekte groene stroom gevoede crematieoven worden hergebruikt voor het verwarmen van het gebouw. Hemelwater wordt gebruikt voor het spoelen van de sanitaire ruimten. Alle terrein- en gebouwverlichting zal met zonnepanelen worden opgewekt. Het vegetatiedak reduceert de afvoer van regenwater bij extreme regenval, minimaliseert de opwarming en benodigde koeling vormt zorgt een natuurlijke habitat voor vogels en andere kleine dieren. Met de grote overstekende dakvlakken wordt directe zoninstraling voorkomen.

Lees verder

Opdrachtgever

  • Yarden Vastgoed BV

Programma

Crematorium en uitvaartcentrum.

Team

  • AAARCHITECTEN

Locatie

Zandkampstraat 12 5342 NK Oss

Status

Studie

Categorie

,
Alle projecten

Gerelateerde projecten

Levels, Den Haag ,
Spinoza, AMC Amsterdam , ,
SMEVA, Valkenswaard
Crematorium Daelwijck, Utrecht ,
AAARCHITECTEN | © 2023