Landschap vormt vertrekpunt organisatie

De hofwoningen binnen het plangebied vormen een bijzonder hoeksteen van het totale locatie De Dreijen in Wageningen. De woonhof vormt een gesloten bouwblok rondom een collectieve tuin. Het bouwblok is vormgegeven als een alzijdig tweelaags stedenbouwkundig ensemble. Hiermee vormen de hofwoningen de overgang van het uit voornamelijk tweekappers en rijenwoningen bestaande plangebied van De Dreijen en sluit aan op de grotere campusgebouwen aan de oostzijde van de locatie. Het project bestaat uit 12 geschakelde hofwoningen en 2 beneden- en 2 bovenwoningen. De beide beneden- en bovenwoningen vormen diagonaalsgewijs de poorten van de woonhof, één aan de noordwestzijde, de hoofdentree en één aan de zuidoostzijde, nabij het arboretum. Aan hoofdentree van de hof sluit aan op het met groen omgeven parkeerterrein aan deze zijde. Een luie trap vanaf de openbare parkeerplaatsen mondt uit in de hof via een tweelaagse poort. Aan deze zijde is ook de toegang tot de half verdiepte stallingsgarage onder de westzijde van het woonblok. Het aanwezige hoogteverschil in het bestaande terrein is een uitgelezen kans om het parkeren op een relatief eenvoudige wijze aan het zicht te onttrekken. Het grootste deel van de benodigde parkeerplaatsen kan zo natuurlijk geventileerd, veilig en droog en uit het zicht plaatsvinden onder de woonhof. Hier kunnen ook de fietsparkeerplaatsen een plek vinden. Een trap en lift vanuit de stallingsgarage komt ter plaatse van de poort uit in de collectieve tuin. De poort aan de zuidoostzijde beidt de bewoners een toegang tot het arboretum. Deze poort biedt ook voor een toegang voor de hulpdiensten in het geval van calamiteiten.

Alle hofwoningen hebben hun entree aan de binnenzijde, de collectieve zijde van de hof. De privé buitenruimtes in de vorm van omsloten patio’s zijn aan de buitenzijde van de woonhof gesitueerd met grote gevelopeningen, gericht op het landschap. De tweelaagse hofwoningen zijn noord-zuid en oost-west gericht, zodat er zo veel mogelijk (zon)licht in de hof valt. Het woonprogramma binnen de woningen is rondom de patio’s georganiseerd.

Collectiviteit versus individualiteit

De eetkeuken bevindt zich aan de hofzijde in aansluiting op een privézone bij de hoofdentree van de woning gelegen aan de hof. Aansluitend op de woonkamer kan een hoofdslaapkamer en badkamer op de begane grond worden gemaakt, zodat een levensloopbestendige woning kan worden gecreëerd. Ook de eerste verdieping beschikt over een riante buitenruimte in de vorm van een dakterras. Door een slimme organisatie van de structuur van het totale plan beschikken alle woningen over maximale privacy en een optimale bezonning. De twee poorten bestaan ieder uit een beneden – en bovenwoning. De bovenwoning heeft het woonprogramma en het aansluitende dakterras op de tweede verdieping en kijkt uit over het totale plangebied van De Dreijen. In de woonhof zijn plekken gemaakt voor collectieve activiteiten, ontmoetingsplekken, gezamenlijke koken en eten, lezen en spelen.

Campusarchitectuur als drager van het bouwblok

De sculpturale baksteenarchitectuur van het plan zorgt voor een samenhangend bouwblok, waarmee de woonhof een duidelijke relatie legt met de huidige campus. In contrast met de helder en scherpe begrenzing van de woonhof tussen binnen en buiten, krijgt de landschappelijke inrichting en omzoming van het bouwblok een arboretumsfeer met bijpassende beplanting. Natuurinclusiviteit en biodiversiteit komt terug in de vorm van nestgelegenheden voor vogels en vleermuizen, gevelbegroeiing en sedumbeplanting op de platte daken.

Lees verder

Programma

16 Hofwoningen:
- 2 Hofwoningen 165m2 GBO,
- 2 Hofwoningen, benedenwoningen 90m2 GBO,
- 2 Hofwoningen, bovenwoningen 165m2 GBO,
- Parkeergarage
- Gezamenlijke hoftuin en kas

Locatie

De Dreijen, Wageningen

Status

Definitief ontwerp

Categorie

Alle projecten

Gerelateerde projecten

Villa, Heiloo
Triade, Ede
Zuidpoort, Delft ,
SSK10a, Couleur Locale, Ede
AAARCHITECTEN | © 2024