Oorspronkelijk

Het project betreft de herinrichting van collegezaal 3 (CZ3), welke zich bevindt binnen bouwdeel J van het hoofdgebouw (de monoliet) van het Amsterdam UMC, locatie AMC. De oorspronkelijke situatie betreft een overzichtelijke ruimte met daarin een in de breedte geplaatst tribunevlak voor frontaal onderwijs.

winnaar EUNIS award 2020

bestaande situatie
bestaande situatie
VR-presentatie
in de zaal geïntegreerde garderobe
flexibele stoelopstelling
break-out room
flexibele stoelopstelling

Interactief onderwijsconcept

De inrichting van de zaal dient de verschillende onderwijsvormen binnen de Faculteit der Geneeskunde optimaal te faciliteren, waarbij interactiviteit een cruciale rol speelt. De collegezaal telde voor de ingreep 250 zitplaatsen, gebaseerd op frontaal onderwijs. Na de ingreep zijn er 18 groepsopstellingen van 6 zitplaatsen en 9 extra zitplaatsen, totaal 117 zitplaatsen in de zaal aanwezig. Door de aanwezigheid van vier gangpaden en bilaterale paden tussen de groepsopstellingen is elke positie in de zaal maximaal bereikbaar voor de docent. Als onderdeel van de vraagstelling vanuit het programma van eisen, kan er met de stoelopstellingen eenvoudig worden omgeschakeld van frontaal onderwijs naar werken in groepsverband (de twee voorste stoelen zijn draaibaar).

De groepsopstellingen zijn zichtbaar genummerd. Elke groep kan, bij vrijgave van de beamer door de docent, een presentie verzorgen vanaf eigen laptops (byod), al dan niet voorbereid bij de in de zaal aanwezige breakout rooms. In de zaal zijn tevens camera’s aangebracht voor het faciliteren van interactie met de buitenwereld via in/out video conferencing en webcolleges.

Verschijningsvorm

De herinrichting van collegezaal 3 speelt in op de nieuwe, beweeglijke en interactieve onderwijsvorm voor deze zaal. Het ontwerp benadrukt de kwaliteiten en eigenschappen van de zaal met behulp van belijning en kleurtoepassing.

Om plaats te kunnen bieden aan deze nieuwe onderwijsvorm, was een aanpassing in de vloeropbouw noodzakelijk. Bij het optillen van de podiumvloer naar een niveau van 2450+ ontstaat een zaalindeling geschikt voor groepsgewijs leren, met behoud van goede zichtlijnen. Door het toevoegen van 1600 mm brede trappen bij de entrees is de 2450+ podiumvloer bereikbaar.

Collegezaal 3 sluit aan op het in collegezaal 1 toegepaste concept, waarin een houten lattenstructuur als wandbekleding de zaal vormgeeft. Waar de wandbekleding in collegezaal 1 een omarming van de zaal visualiseert, benadrukt de wandbekleding in collegezaal 3 de dynamiek van de zaal en accentueert het de zichtlijnen. Zo sluit het patroon in beide zalen aan bij de eigen beleving van de ruimte, waarbij naturel, schaalvol, eerlijk en functioneel als de overkoepelende waarden van het gebouw als basis gebruikt zijn.

Lees verder

Gerelateerde projecten

Crematorium Slingerbos, Ede ,
Padelcentrum, Eindhoven
Crematorium, Schagen ,
Afvalstoffendienst, Den Bosch
AAARCHITECTEN | © 2024