Stedenbouwkundig en architectonisch statement

De eerste schetsen voor de nieuwbouw van gezondheidscentrum Bellestein, mede geïnitieerd door AAARCHITECTEN, dateert uit 2007. Het project is gelegen op een voor Ede cruciale plek, op de kruising Kastelenlaan en Slotlaan in de wijk Veldhuizen. De route naar het centrum van Ede, komend vanuit het zuiden, buigt op deze plek in Veldhuizen af in oostelijke richting. Deze belangrijke richtingsverandering in combinatie met grote contrasten in bebouwing en hoogte, vraagt om een duidelijke stedenbouwkundige ingreep. Met ons voorstel voor het nieuwe gezondheidscentrum is een helder stedenbouwkundig en architectonisch statement gemaakt. Met dit statement wordt ook het bestaande sterk naar binnen gekeerde winkelcentrum Bellestein onder de aandacht gebracht. De omgevingsvergunning voor de bouw van het gezondheidscentrum is inmiddels verleend. De bouw zal in het najaar van 2020 starten.

Functionele en visuele relatie met winkelcentrum

Om beide bouwlagen visueel en functioneel met elkaar te verbinden is een twee lagen hoge entreehal gemaakt, aan de zijde van de Slotlaan gevisualiseerd met een uitvergroot en uitgebouwd venster, ter plaatse van de knik in het volume. Aan de zijde van winkelcentrum Bellestein heeft de entree een riante luifel die aansluit op het entreeplein, gekoppeld aan de nieuw te maken route vanuit het winkelcentrum. Een vide waarin een transparante lift en trap zijn geplaatst biedt vanaf de Slotlaan een blik in het relatief gesloten gebouw. Vanuit het gebouw heeft de bezoeker op beide bouwlagen zicht op de groenstrook langs de Slotlaan. Een dag en nacht bereikbaar afhaalpunt voor medicijnen van de apotheek is als een functioneel object toegevoegd aan het gebouw. Je kunt hier droog en beschut medicijnen ophalen.

Verankering op de plek

De functionele opdeling van de plattegrond met een apotheek aan de oostzijde en een fysiotherapiepraktijk en consultatiebureau aan de westzijde en een volledige verdieping met voornamelijk huisartsen, hebben we ingezet om het gebouw zowel verticaal als horizontaal te geleden. Het volume is in de lengterichting opgedeeld in drie delen, waarbij de buitenste delen iets ten opzichte van elkaar zijn verschoven om zo de entreezone te verbijzonderen en tegelijkertijd het gebouw binnen de strakke maatvoering van het perceel te kunnen positioneren. De overdekte entreezone over twee bouwlagen vormt het accent tussen beide ‘vleugels’.

De functionele opdeling komt in de gevels tot uitdrukking in een duidelijk herkenbare horizontale plint waarin de fysiotherapieruimten en het consultatiebureau zijn ondergebracht.

De verbijzonderde eerste verdieping vormt een duidelijke ‘kop’ die gericht is op de kruising van de Kastelenlaan met de Slotlaan en markeert de stedenbouwkundige ligging van het plan. De kop aan de westzijde vormt een ‘zeembalkon’ voor de opgetilde en transparante kop en steekt uit.

Een verdiepingshoge met klimplanten begroeide groene plint onderstreept de ligging van het gebouw in de lommerrijke zone langs de Slotlaan en geeft het gebouw een duurzame en groene uitstraling, gekoppeld aan de functie van gezondheidscentrum. De gevels van het gebouw refereren met hun kleur aan de appartementengebouwen aan de overzijde van de Slotlaan.

Lees verder

Opdrachtgever

  • Van Swaay Projectontwikkeling B.V.

Programma

Eerstelijns gezondheidscentrum bestaande uit: fysiotherapiepraktijk, kinderfysiotherapiepraktijk, huisartspraktijken, apotheek, consultatiebureau, podotherapie en thuiszorg.

Team

  • Snetselaar Constructieve Ingenieurs - Constructeur
  • WFG Technical Managament - Adviseur installaties
  • Bureau Veldweg BV - Adviseur brandveiligheid

Locatie

Bellestein 61A 6714 DP Ede

Status

Opgeleverd (2021)

Categorie

,
Alle projecten

Gerelateerde projecten

Designcenter Brabantia, Valkenswaard
RMcDH, AMC Amsterdam ,
Microbe&Lab, Amsterdam , , ,
Crematorium Slingerbos, Ede ,
AAARCHITECTEN | © 2024