Uitgebalanceerd woonprogramma

Op uitnodiging van gemeente Woerden heeft AAARCHITECTEN in opdracht van Bolton Ontwikkeling een helder en samenhangend plan ontworpen op een voormalige schoollocatie in Kamerik, aan de Overstek. Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar woningen in Kamerik is ingezet op het maximeren van het aantal woningen op deze locatie. Daarmee kunnen we ook aan de wens van de politiek – voor het realiseren van starterswoningen – invulling geven. Het totale plan bestaat uit 40 woningen. Door een slimme organisatie van

de volumes op de kavel en door accenten te leggen waar dit moet en kan, maakt de verkaveling ondanks het programma een uitgebalanceerde indruk, passend in de gewenste dorpse sfeer van Kamerik. Om een markant stedenbouwkundig en architectonisch accent te kunnen realiseren, dat zich voldoende onderscheidt van de grondgebonden

woningen van twee bouwlagen met kap, één van de eisen uit de vraagstelling, bestaat de hoek van het bouwplan uit 4 bouwlagen. De markante hoek vormt zo een antwoord op het tegenoverliggende appartementengebouw, de Weidse Weelde, dat ook 4 bouwlagen kent.

Tuindorp als inspiratie

Kenmerkend aan de vroeg 20e eeuwse tuindorpen, welke als inspiratiebron diende, is het totale plan opgevat als een collectief ontworpen ensemble. De afwisselende daklijn en goothoogte, maar ook de variërende rooilijn in ons plan draagt bij aan het kleinschalige en dorpse karakter van De Beste Buren. Royale, met hagen omzoomde voortuinen, loggia’s en verdiept in het gevelvlak liggende balkons nodigen uit tot gebruik. Deze opzet stimuleert ontmoeting tussen bewoners van De Beste Buren. De grondgebonden en gestapelde bebouwing vormt een duidelijk samenhangend stedenbouwkundig en architectonisch ensemble, waarbij de individuele woning afleesbaar is gemaakt.

Om aan te sluiten bij de huidige bebouwing, uit de jaren ’80, maar ook bij de recente nieuwbouw van de Weidse Weelde is de architectuur eigentijds zonder modieus te worden. De architectuur is ingetogen gematerialiseerd en heeft een terughoudend kleurgebruik. Een zandkleurige baksteen, die aansluiting zoekt bij de omliggende bebouwing is gecombineerd met donkerbruine accentstenen.

Natuurinclusiviteit vormt een belangrijk thema in het plan. De rijwoningen hebben diepe en groene achtertuinen door de benodigde parkeerplaatsen in 2 diagonaals gesitueerde parkeerhofjes op te lossen. Groene gevels en ruime, met hagen omzoomde tuinen dragen bij aan het dorpse karakter van het plan en vormen daarmee niet alleen een prettig thuis voor de toekomstige bewoners, maar ook voor flora en fauna.

Wens politiek

Op de westhoek van het plan zijn 10 beneden- en boven(starters)woningen gesitueerd in een kort drielaags blokje. Hiermee wordt maximaal invulling gegeven aan de moties van politieke partijen om de ontwikkelaars uit te dagen 10 starterswoningen te realiseren voor jongeren uit Kamerik. Een lager deel aan de Overstek vormt de koppeling tussen het drielaagse blok met starterswoningen en het hoekaccent van 4 bouwlagen. Een brede galerij aan de binnenzijde ontsluit de, op de eerste verdieping gesitueerde, tweelaagse starterswoningen. Deze ‘brede straat op hoogte’ en de gezamenlijke tuin nodigen uit tot gezamenlijk gebruik en ontmoeting tussen de nieuwe bewoners  van ‘De Beste Buren’.

Lees verder

Opdrachtgever

Programma

15 betaalbare koopappartementen, ca. 70m2 GBO
10 middeldure koopwoningen, ca. 100m2 GBO
5 dure koopwoningen, ca. 135m2 GBO
10 goedkope starters koopwoningen, ca. 50m2 GBO

Team

Locatie

Overstek 1, Kamerik

Status

Prijsvraag

Categorie

Alle projecten

Gerelateerde projecten

Torensteepolder, Numansdorp
De Beste Buren, Kamerik
Pont Neuf, Purmerend
Park Zonnehof, Duivendrecht
AAARCHITECTEN | © 2024