Visie

Van AAA tot en met Z
AAARCHITECTEN is een in Den Haag gevestigd architectenbureau met ruim zesenveertig jaar ervaring in het ontwerpen, technisch uitwerken en begeleiden van grootstedelijke woningbouwopgaven, complexe utiliteitsbouwprojecten, herbestemmingsopgaven, renovatie, gezondheidszorg, laboratoria, crematoria, gemeentewerven, energiecentrales en interieurontwerp. Wij beheersen een grondige kennis van bouwtechniek, bouwmethodiek en procesmanagement en bewaken de kwaliteit, planning en bouwkosten. Gebouwen worden van A tot en met Z ontworpen, uitgewerkt in 3D/BIM en begeleid tot en met de oplevering.

Handen uit de mouwen
Ons bureau werkt met een professioneel team interactief in één open ruimte samen in bedrijfsverzamelgebouw LabS55. AAARCHITECTEN is verantwoordelijk voor het ontwerp van de transitie van het voormalige schoolgebouw. Het centrale thema van dit gebouw, ‘handen uit de mouwen’, is ook op onze werkwijze van toepassing. Wij werken accuraat en zijn resultaatgericht. Ons werk en onze werkwijze kenmerkt zich ook door flexibiliteit, directheid en het open, frisse vizier op de opgave.

Elke opgave zien wij als een uitdaging die door AAARCHITECTEN op een directe, heldere en inventieve wijze wordt benaderd. De diversiteit in onze opdrachtenportefeuille houdt ons scherp.

Architectuur als maatpak
Elk ontwerp starten wij met een grondige analyse van de locatie. Onze passie is om elementen als historie, toekomst, functionaliteit, ruimte, routing en licht, maar ook budget en opbrengst samen te brengen in een gebouw. Een heldere routing en prettige belevenis voor gebruikers laten we steevast samengaan met onze fascinatie voor techniek. Functionaliteit, logistiek, daglichttoetreding en ruimtelijkheid verpakken wij in uitdagende, expressieve, mooi gematerialiseerde en karaktervolle gebouwen.

Van dialoog naar concrete opgave
Alle ontwerpen worden in een 3D-model opgezet en gevisualiseerd. Het biedt ons de mogelijkheid de juiste ruimtelijke kwaliteiten te bepalen en kennis met onze bouwpartners en adviseurs te delen. Maar belangrijker nog: het helpt ons om onze opdrachtgevers in een zo vroeg mogelijk stadium visueel inzicht te geven in het ontwerp.

De vraagstelling van onze opdrachtgever staat centraal bij elke opgave. Omdat elke opgave anders is, formeren wij voor elk project een op maat gesneden team met één aanspreekpunt. Afhankelijk van de opgave werken wij samen met externe deskundigen. Wij blijven in constante dialoog en dagen uit door de juiste vragen te stellen.

Team

Bart Steenkamer

Directeur / Projectmanager

Gert Jan Kruijning

Directeur / Architect

Valia Pitta

Architect

Ron van der Meer

Technisch ontwerper / Projectcoördinator

Tim Roersma

Technisch ontwerper

Angelo Venturi

Architect

Siebrine Noordenbos

Architect

Ronald Mark

Technisch ontwerper / Systeembeheerder

Michiel Parqui

Architect

Alexander Shirokov

Freelance architect

BIM

AAARCHITECTEN werkt vanaf de start van het ontwerpproces al haar projecten uit in 3D/BIM.
BIM (Building Information Model) staat voor het structureren en digitaliseren van het ontwerp- en bouwproces. BIM is feitelijk het virtueel maken van een bouwwerk in geometrie, data en proces. Gebruik maken van 3D/BIM biedt de opdrachtgever en betrokken bouwpartners veel voordelen.Zo leidt integraal samenwerken in een model tot een efficiënter en transparanter proces. Werken in 3D/BIM maakt het mogelijk dat in zowel de ontwerpfase als de technische uitwerking de voortgang van de planvorming goed kan worden beoordeeld. Daarnaast worden de ruimtelijke consequenties en ontwerpkeuzes vooraf duidelijk in beeld gebracht. Tijdens elke fase informeren wij onze opdrachtgevers en bouwpartners met regelmaat aan de hand van een 3D-model, die door middel van een viewer met partijen wordt gedeeld. Ook tijdens het verkooptraject biedt 3D/BIM veel voordelen. AAARCHITECTEN is toegerust om ook de volledige verkoopdocumentatie, inclusief impressies en promotiefilms te verzorgen.

Door het inzetten van BIM kan er vanaf de ontwerpfase tot en met uitvoering efficiënter worden gewerkt. Dit levert beter uitgewerkte gebouwen op en reduceert de faalkosten. AAARCHITECTEN beschikt over gedegen kennis en kunde om een integrale BIM-samenwerking op te zetten. Afspraken worden vastgelegd in het door AAARCHITECTEN ontwikkelde BIM AAA ILS (Informatie Leverings Specificatie). In combinatie met ons BIM-protocol is dit van toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers. Het vastleggen van afspraken met de overige adviseurs wordt omschreven in een BIM uitvoeringsplan. Door 3D/BIM in te zetten als communicatiemiddel, zorgen wij voor een optimale afstemming tussen alle betrokken bouwpartners tijdens de gehele ontwerpcyclus van het gebouw.

Vanuit het BIM-model worden de geometrie en de data gedeeld via IFC (Industry Foundation Classes) ‘een open BIM-standaard’. AAARCHITECTEN maakt haar modellen IFC-proof, zodat de uitwisseling van informatie op een correcte wijze gebeurt en van toegevoegde waarde is voor de bouwvoorbereiding en bouwuitvoering.

Vacatures

Kom jij ons team versterken?
Ons bureau realiseert met een professioneel team interessante en uiteenlopende projecten vanaf het ontwerp tot en met de oplevering. Wij zijn actief op het gebied van grootstedelijke woningbouwopgaven, complexe utiliteitsbouwprojecten, herbestemmingsopgaven, renovatie, gezondheidszorg, laboratoria, crematoria, gemeentewerven, energiecentrales en interieurontwerp.

Bekijk onze vacatures
AAARCHITECTEN | © 2024